ฟรี
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียนอักษรย่อโรงเรียน          นน.ว.
          สีประจำโรงเรียน          แดง – ดำ มีความหมายดังต่อไปนี้
                                      สีแดง   หมายถึง  ความเสียสละ
                                      สีดำ     หมายถึง  ความสามัคคี