ฟรี
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
    124 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


 
       เป็นรูปเพชรอยู่บนภูเขา  แสดงถึงความมีปัญญาและความแข็งแกร่ง  อยู่ในรูปครึ่งวงกลมแสดงถึง    ความเป็นนำหนึ่ง
ใจเดียวกัน ล้อมรอบด้วยลายไทยรูปดอกบัว  แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน